Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống…


Đề bàiĐiền tên các dãy núi, các cánh cung, các đỉnh núi, các cao nguyên, các con sông trên lược đồ.Lời giải chi tiết