Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống…


a) Các dãy núi, cao nguyên- Các dãy núi Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Hoành Sơn, Bạch Mã; các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.- Các cao nguyên đá vôi: Tà Phình,...