Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit


Đề bàiMỗi học sinh kẻ bảng trên vào vở, ghi kết quả quan sát được vào các ô tương ứng và rút ra nhận xét về độ tan của các sắc tố trong dung môi ( nước và cồn) ;...