Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay


1. Với những thắng lợi vang dội của Liên Xô và các lực lượng cách mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới,...
Dõi theo những sự kiện quan trọng đã diễn ra trong giai đoạn lịch sử thế giới từ sau năm 1945, có thể thấy sự tan rã của “trật tự hai cực” (1991) như một mốc đánh dấu cho sự...
Đề bàiEm hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 52, 53 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững nội...
Đề bàiTại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc”?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa trên hướng dẫn của giáo viên kết hợp...