Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay


Hãy điền vào các ô trống bên trái của sơ đồ dưới đây những thông tin cần thiết Hướng dẫn làm bài:
Nêu nội dung cơ bản của cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai và tác dụng của các cải cách đó.Hướng dẫn làm bài:- Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, nhiều cải...
Vì sao những năm 70 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản đã đạt được sự tăng trưởng “ thần kì” Hướng dẫn làm bài:Khách quan: sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới.Những thành tựu tiến...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng:Câu 1. Đặc điểm bao trùm lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến cuối những năm 80- đầu những năm 90 của thế kỉ XX làA. thế...
Hãy điền vào ô trống bên phải của sơ đồ dưới đây nội dung phù hợp để làm rõ tình hình nổi bật của các nước XHCN trong những năm cuối thế kỉ XX.Hướng dẫn làm bài:Chế độ XHCN sụp...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1. [ ] Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, CNXH từ phạm vi một nước đã trở thành hệ thống thế giới.2. [ ]...
Hãy điền vào cột bên trái của bảng dưới đây mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử ở cột bên phải? Thời gianSự kiện1,..Các nước XHCN đã trở thành một nước hùng mạnh về chính trị, quân...
Hãy trình bày nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?Hướng dẫn làm bài:1. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô đã trở...
Xu thế phát triển của thế giới ngày nay như thế nào và phụ thuộc vào những nhân tố nào?- Xu thế phát triển của thế giới:..- Nhân tố phụ thuộc:..Hướng dẫn làm bài:1. Đặc điểm, xu thế phát triển...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng Câu 1. Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ đã giành thắng lợi đẩu tiên ở các nước A. Đông Nam...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1. [ ] Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ ách thống trị của Phát xít Nhật, thành lập chính...
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển qua các giai đoạn như thế nào?- Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của các nước đế quốc...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau [ ] Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Châu Á là khu vực ít chịu ảnh hưởng của tình trạng “ chiến tranh lạnh...
Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp 1. Ngày 1-1001949 a, Trung Quốc thực hiện công cuộc khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đất, cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh, phát...
Hoàn thiện sơ đồ sau, qua đó làm rõ tình hình các nước Châu Á từ sau Chiến Tranh thế giới thứ haiHướng dẫn làm bài:BaitapSachgiaokhoa.com  
Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử to lớn của sự ra đời nước CHND Trung Hoa ngày 1-10-1949. - Ý nghĩa trong nước….- Ý nghĩa quốc tế ….Hướng dẫn làm bài:- Ý nghĩa trong nước: kết thúc ách nô dịch...
Tháng 12 năm 1978, Đảng cộng Sản Trung Quốc đề ra đường lối với trọng tâm và nhằm mục tiêu gì? Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân Phương TâyViệt NamThái...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau [ ] sau khi Phát xịt Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện, ba nước Đông Dương lần lượt dành độc lập vào cuối...
Hãy nối ô bên trái với các ô bên phải cho phù hợp về nội dung lịch sử:Hướng dẫn làm bài:Nối 1 với a, c, e ; 2 với b, d, g
Điền các sự kiện lịch sử vào bảng sau thể hiện bước phát triển của ASEAN kể từ khi thành lập đến nayThời gianBước phát triển của ASEANNăm 1967 Năm 1976 Năm 1992 Năm 1994 Năm 1995 Năm 1997 Năm 1999 Hướng dẫn làm bài:Thời gianBước phát...
Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại?Hướng dẫn làm bài:Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước...
Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của ASEAN.- Hoàn cảnh ra đời…- Mục tiêu hoạt động…Hướng dẫn làm bài: - Hoàn cảnh ra đời:+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Châu Phi nổ ra sớm nhất ởBắc PhiNam PhiĐông PhiTrung PhiCâu 2. Nước cộng Hoà...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1. [ ] Bắc Phi là nơi có tình độ phát triển cao hơn các vùng khác trong lục địa Châu Phi2. [ ] Ai...
Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợpA B1. Cuộc binh biến của sĩ quan yêu nước Ai Cập (7-1952) a, Lật đổ chế độ quân chủ và đưa đến sự thành lập nước cộng...
Điền nội dung sự kiện lịch sử phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi cho phù hợp với thời gian trong bảng sau.Thời GianNội dung sự kiệnNăm 1952 Năm 1953 Năm 1960 Năm 1961 Năm 1962 Năm 1993 Năm 1994 Năm 1996 Hướng dẫn làm bài:Thời...
Hiện nay, các nước Châu Phi đang phải đối mặt với những khó khăn nào trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội?Hướng dẫn làm bài:Nét nổi bật của châu Phi hiện nay là luôn trong tình thế bất...
Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng Hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn nào?Hướng dẫn làm bài:- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Tình hình các nước ở khu vực Mĩ La- Tinh có điểm khác so với Châu Á và Châu Phi cùng thời kì là A. nhiều nước...
Hãy nối thời gian với nội dung lịch sử cho phù hợp với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.Thời gian Nội dung lịch sử1. Từ sau năm 1945 a, Cuộc...
Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng sau về Lịch Sử Cu-BaThời gianSự kiện Chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta thành lập ở Cu-ba Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa của 135 thanh niên yêu nước...
Trình bày những nét nổi bật của tình hình Mĩ La Tinh từ sau năm 1945.Hướng dẫn làm bài:Nhiều nước ở Mi La-tinh đã giành được độc lập như Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Pê-ru, Vê-nê-xu-ê-la... từ những thập niên đầu của thế...
Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa ( 26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba?Hướng dẫn làm bài:Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 làKhôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh.Công nghiệp...
Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?Hướng dẫn làm bài:Tới năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% (kế...
Hãy cho biết đường lối mới mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra với trọng tâm là gì và nhằm mục tiêu ra sao? sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã...
Phân tích hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.Hướng dẫn làm bài:- Hoàn cảnh ra đời:+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản gặp khó khăn làBị quân đội nước ngoài chiếm đóng, kinh tế bị tàn phá hết sực nặng...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1. [ ] Từ những năm 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng, vượt qua các nước...
Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp về sự phát triển của nền kinh tế Nhật BảnA B1. Tổng sản phẩm quốc dân a, Những năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là...