Bài 13 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Một cửa hàng vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán ra trong 23 ngày cuối nắm 2004. Kết quả như sau: a) Tính số trung bình, số trung vịb) Tính phương sai và độ lệch chuẩnĐáp ánTa có bảng sau:a) Ta có:\(\overline x  \approx 48,39\)Me = 50...

  Một cửa hàng vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán ra trong 23 ngày cuối nắm 2004. Kết quả như sau:

  Bài 13 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao 

  a) Tính số trung bình, số trung vị

  b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn

  Đáp án

  Ta có bảng sau:

  Bài 13 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao
  a) Ta có:

  \(\overline x  \approx 48,39\)

  Me = 50 (vì sau khi xếp các số liệu theo thứ tự không giảm, số liệu đứng thứ mười hai là 50)

  b) Ta có:

  s2 ≈ 121,98

  s ≈ 11,04