Bài 13 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 13. Xét mệnh đề: “Với các số thực x, a, b, nếu \({a^x} < {a^y}\). Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó là đúng?(A) a bất kì(B) a > 0(C) a > 1Giảia>1. Chọn (C)

  Bài 13. Xét mệnh đề: “Với các số thực x, a, b, nếu \({a^x} < {a^y}\). Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó là đúng?

  (A) a bất kì

  (B) a > 0

  (C) a > 1

  Giải

  a>1. Chọn (C)