Bài 13. Ước và bội


Đề bài Tìm các số tự nhiên \(x\) sao cho:a) \(x ∈ B(12)\) và \(20 ≤ x ≤ 50\);b) \(x\) \( \vdots\) \(15\) và \(0 < x ≤ 40\);c) \(x ∈ Ư(20)\) và \(x > 8\);d) \(16\) \(\vdots\) \(x\).Phương pháp giải...
Đề bàiCó \(36\) học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều \(36\) người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.Cách chiaSố nhómSố...
Đề bàiBài 1. Trong các số 1, 2, 3,..., 100 có bao nhiêu số là bội của 4.Bài 2. Tìm tập hợp các ước của số 28.Lời giải chi tiếtBài 1. Các số là bội của 4 là \(4, 8,...96,...
Đề bàiBài 1. Trong các số \(1, 2, 3,..., 2010\) có bao nhiêu số là bội của 5,Bài 2. Tìm số tự nhiên x sao cho \(x – 1\) là ước của 12.Lời giải chi tiếtBài 1. Các số là...
Đề bàiBài 1. Trong các số \(1, 2,..., 999\) có bao nhiêu số là bội của 9Bài 2. Tìm số tự nhiên x sao cho \(2x + 1\) là ước của 28.Lời giải chi tiếtBài 1. Các bội của 9,...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ số \(\overline {abcabc} \) là bội của 77Bài 2. Tìm số tự nhiên x sao cho \(x + 15\) là bội của \(x + 3\).Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(\eqalign{   \overline {abcabc}  &= (100000a...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ 22 là ước của số \(\overline {abba} \)Bài 2. Trong các số: \(1, 2, 3,...2015\) có bao nhiêu số là bội số của 10.Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(\eqalign{   \overline {abba}  &= 1000a +...
Đề bàiBài 1. Tìm các số tự nhiên n, m biết: \((x – 1)(y +2) = 3\).Bài 2. Chứng tỏ số \(\overline {abcabc} \) là bội của 13Lời giải chi tiếtBài 1. Vì \(3 = 3.1\) nên ta có:+) \(x...
Đề bàiCho \(3x + 4y\) và \(6x + 7y\) đều là bội của 11. Chứng tỏ rằng x và y đều là bội của 11.Lời giải chi tiết+ Ta có: \((3x + 4y)\; ⋮ \;11 ⇒ 2(3x + 4y)\; ⋮\;...
A. Tóm tắt kiến thức:1. Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.Tập hợp các bội của a được kí hiệu bởi...
Đề bàiSố 18 có là bội của 3 không? Có là bội của 4 không?Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không? Lời giải chi tiết- Số 18 có là bội của 3 vì 18...
Đề bàiTìm các số tự nhiên x mà x ∈ B(8) và x < 40.Lời giải chi tiếtLần lượt nhân 8 với 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9......Ta được các bội của 8 nhỏ hơn 40 là 0; 8; 16; 24; 32.Vậy các số tự...
Đề bài       a) Tìm các bội của \(4\) trong các số \(8; 14; 20; 25\).       b) Viết tập hợp các bội của \(4\) nhỏ hơn \(30\).       c) Viết dạng tổng quát các số là bội của \(4\).Phương pháp...
Đề bài Tìm các ước của \(4\), của \(6\), của \(9\), của \(13\) và của \(1\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của...