Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ


I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế1. Cơ cấu ngành dịch vụDịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế, rất rộng lớn và phức tạp. Đó là các hoạt động đáp...
II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta1. Đặc điểm phát triểnKhu vực dịch vụ ở nước ta mới chiếm khoảng 25% lao động nhưng lại chiếm 38,5 % trong cơ cấu GDP (năm...
Đề bàiDựa vào hình 13.1, hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ.Cho ví dụ để chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng.Lời giải chi tiết* Cơ cấu...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống.Lời giải chi tiết- Trong sản xuất: Dịch vụ...
Đề bàiDựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.Lời giải chi tiết* Tỉ trọng của các nhóm dịch vụ năm 2002:- Dịch...
Đề bàiTại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?Lời giải chi tiếtSự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố của các đối tượng đòi hỏi dịch...
Đề bài Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây.Lời giải chi tiếtMẫu sơ đồ các ngành dịch vụ:Sơ đồ các ngành dịch vụ nước ta:-
Đề bàiLấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.Lời giải chi tiết- Thành phố Hồ Chí Mính và Hà Nội là hai thành phố lớn của nước ta,...
Đề bàiTại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?Lời giải chi tiếtHà Nội và Thành phố Hồ Chú Minh là hai trung tâm...