Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Bài 2.30 trang 18 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác nguyên tố thuộc chu kì 2 có thể tạo thành cation đơn nguyên tử:A. Li, Be, B, C và NB. Li, Be, C, N và OC. Li, Be và BD....
Bài 2.34 trang 18 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tố photpho ở ô số 15, chu kì 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Hãy nêu tóm tắt tính chất hóa học của photpho.GiảiNguyên tố photpho ở ô số...
Bài 2.35 trang 18 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy cho biết ý nghĩa của độ âm điện và sự biến đổi của độ âm điện các nguyên tố trong chu kì 3 và nhóm VIIA.GiảiĐộ âm điện biểu thị...