Bài 139: LUYỆN TẬP


1.Viết (theo mẫu):Viết sốTrămChụcĐơn vịĐọc số217217hai trăm mười bảy526    404     702     sáu trăm mười 800  2.Số?a)     100 ; 200 ; … ; 400 ; … ; … ; 700 ; … ; 900 ; ….b)     910 ; … ; … ; 940 ; … ;...