Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch


Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để bảo vệ cơ thểlà sự thực bào. Tham gia hoạt động thực bào là bạch cầu...
Đề bài- Sự thực bào là gì? Những loại bạch cầu nào thường thực hiện thực bào?- Tế bào B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách nào?- Tế bào T đã phá huỷ các tế bào cơ thể...
Đề bài- Miễn dịch là gì?- Nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo.Lời giải chi tiết- Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó- Miễn dịch tự...
Đề bàiCác bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? Lời giải chi tiếtCác bạch cầu tạo nên 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể là: - Sự thực bào do...
Đề bàiBản thân em đã miễn dịch với bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đo và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng chích ngừa.Lời giải chi tiếtBản thân em đã miễn dịch với bệnh thủy đậu, quai...