Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, p…


Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của axit nitric- Dụng cụ: 2 ống nghiệm, đèn cồn, bông tẩm, bộ giá thí nghiệm- Hóa chất: \(HNO_3\), NaOH.- Tiến hành thí nghiệm: SGK.- Hiện tượng:   + Mảnh đồng tan dần, dung dịch trong ống nghiệm chuyển thành màu xanh đậm dần.   +...