Bài 14: Bảo về môi trường và tài nguyên thiên nhiên


a)   Em hãy cho biết nguyên nhân (do con người gây ra) dẫn đến hiện tượng lũ lụt.Trả lời - Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ các biện pháp lâm sinh, không đảm bảo tái...
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường?(1) Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở ;(2) Xây dựng các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ...