Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)


Dựa vào hình 14 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:-     Bình nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình và độ caò.-     Cao nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa...
Dựa vào kiến thức đã học và dựa vào hình 14, hãy nêu sự phân loại bình nguyên theo các tiêu chí sau:- Theo độ cao- Theo nguyên nhân hình thànhTrả lời:- Theo độ cao:+ Bình nguyên thấp + Bình nguyên...
Tại sao người ta không dùng độ cao tuyệt đối để làm căn cứ phân loại đồi?Trả lời:Vì đồi là một dạng địa hình chuyển tiếp giữa bình nguyên và núi nên khi đo bằng độ cao tuyệt đối (tính...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Đồi là một dạng địa hình núi già.Đúng SaiTrả lời:Đúng
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.Bình nguyên là dạng địa hình cóa) bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, đôi khi gần 500m.b)...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Phần đất liền trên các bản đồ tự nhiên có in màu xanh lá mạ hoặc màu vàng nhằm thể hiện bình nguyên hoặc đồng bằng.Đúng          SaiTrả lời:Sai