Bài 14. Đông Nam Á – Đất liền và hải đảo


Quan sát hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan của tự nhiên châu Á, tr 11 SGK và vốn hiểu biết, em hãy:a, Hoàn thành sơ đồ dưới đây b, Cho biết cảnh quan nào phát triển trên phần lớn...
Dựa vào hình 7 dưới đây và vốn hiểu biết, em hãy:a, Ghi các địa danh sau đây vào đúng vị trí trên lược đồ:- Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.- An-đa-man, Gia-va, Xu-lu, Ban-đa, Biển Đông.- Vịnh Thái Lan,...
Quan sát hình 14.1. Lược đồ địa hình và hướng gió ở Đông Nam Á, tr 48 SGK:a, Hãy mô tả địa hình Đông Nam Á theo gợi ý cụ thể dưới đây:- Địa hình Đông Nam Á chủ yếu...
Quan sát hình 14.2. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, tr 49 SGK, nêu nhận xét về khí hậu của Pa-đăng và Y-an-gun theo gợi ý cụ thể dưới đây:a, Tại Pa-đăng- Nhiệt độ:- Lượng mưa:- Như vậy Pa-đăng...