Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp


1. Vai trò kiểu tệpMột số đặc điểm của dữ liệu kiểu tệp:Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, USB,..) và không bị mất khi tắt nguồn điện;Lượng dữ liệu lưu...