Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, p…


Điền vào ô trống của mỗi câu chữ Đ (đúng ) hoặc chữ S (sai) sao cho phù hợp:a) Amin là loại hợp chất có nhóm chức NH2 trong phân tử.b) Hai nhóm chức COOH và NH2 trong phân tử...
a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit, polipeptit và protein.b) So sánh tính chất hóa học của amin và amino axit.Giải:a) Khi thay thế  một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử amoniac bằng một...
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch các chất sau:\(\eqalign{ & a)C{H_3} - N{H_2},N{H_2} - C{H_2} - COOH,C{H_3}COON{H_4},anbumin; \cr & b){C_6}{H_5}N{H_2},C{H_3}CH\left( {N{H_2}} \right)COOH,{\left( {C{H_3}} \right)_2}NH,anbu\min. \cr} \)Giải:a) Dùng quỳ tím \(C{H_3}N{H_2}\) hóa xanh.Dùng \(HN{O_3}\): Anbumin tạo kết tủa...
Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó làm một nonapeptit có công thức là:Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-ArgKhi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?Giải:Gly-Phe-Ser, Pro-Phe-Arg, Ser-Pro-Phe, Pro-Gly-Phe, Phe-Ser-Pro.
Hãy giải thích các hiện tượng sau:a) Khi bị dây axit nitric vào da thì chỗ da đó vàng.b) Khi ăn phải thức ăn có lẫn muối kim loại nặng (như chì, thủy ngân,…) thì bị ngộc độc.c) Khi nấu...
a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm \(50\%\) khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin)Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên \(1\) kg tơ đó.b) Xác định phân tử khối gần...