Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp


Đề bàiHãy nhắc lại định luật về hiệu điện thế trong mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở mắc nối tiếpLời giải chi tiếtHiệu điện thế của mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở ghép nối tiếp bằng...
Đề bàiHãy giải thích vị trí tương hỗ của các vecto quay U và I trong hình 14.2 SGK.Lời giải chi tiếtĐoạn mạch chỉ có \(\overrightarrow R \)\(\overrightarrow {{U_R}} \) hợp với \(\overrightarrow I \) một góc 0o\(\overrightarrow {{U_R}} \)...
Đề bàiChứng minh các hệ thức (14.1), (14.2) cho trường hợp UL > UC.Lời giải chi tiếtVới \({U_L} > {U_C}\)Từ hình vẽ ta có:\(\eqalign{& {U^2} = {U_{{R^2}}} + U_{LC}^2 = {U_{{R^2}}}{\left( {{U_L} - {U_C}} \right)^2}  \cr & Hay\,\,{U^2} = \left[ {{R^2}...
Đề bàiPhát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.Lời giải chi tiếtĐiện áp hiệu dụng giữa hai đầu của một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp được...
Đề bàiDòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B?Lời giải chi tiết1 - e;              2 - c;            3 - a;         4 - a;              5...
Đề bàiTrong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng là gì?Lời giải chi tiếtTrong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng  là hiện tượng cường độ dòng điện trong mạch đạt...
Đề bàiMạch điện xoay chiều gồm có R = 20 Ω nối tiếp với tụ điện C = \(\dfrac{1 }{2000\pi}F\). Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i, biết u = 60\(\sqrt2\)cos100πt (V).Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiMạch điện xoay chiều gồm có R = 30 Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần:  L = \(\frac{0,3}{\pi }H\). Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V). Viết công thức của i.Phương pháp giải...
Đề bài Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100 V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80 V,...
Đề bàiMạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40 Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu...
Đề bài Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 30 Ω, C = \(\frac{1 }{5000\pi }F\), L = \(\frac{0,2}{\pi}H\). Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V). Viết biểu thức của i.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiMạch điện xoay chiều gồm có: R = 40 Ω, \(C = {1 \over {4000\pi }}F,L = {{0,1} \over \pi }H\) . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V).a) Viết biểu thức của i.b) Tính...
Đề bàiCho mạch điện xoay chiều gồm R = 20 Ω,  L = \(\frac{0,2}{\pi }H\) và C = \(\frac{1}{2000\pi }F\). Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cosωt (V), tính ω để trong mạch có cộng hưởng....
Đề bài Chọn câu đúng:Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 Ω; \(\frac{1}{\omega C}\) = 20 Ω; ωL = 60 Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 240\(\sqrt2\)cos100πt (V). Cường độ dòng...
Đề bàiChọn câu đúng:Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 Ω; \(\frac{1}{\omega C}\) = 30 Ω; ωL = 30 Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V). Biểu thức của dòng...