Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu


Mạch điều khiển tín hiệu là gì?Trả lời:Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển sự thay đổi trạng thái của tín hiệu.
Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.Trả lời:+ Sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu :-Khối nhận lệnh.-Khối xử lí.-Khối khuếch đại.-Khối chấp hành.+ Nguyên lí chung :-Sau khi nhận lệnh báo từ cảm...
Trong sơ đồ mạch điện hình 14 - 3, khi cần thay đổi ngưỡng báo hiệu và bảo về từ 230V xuống 220V thì con chạy biến trở VR cần nâng lên phía trên hay giảm xuống phía dưới? Vì...