Bài 14. Mặt phẳng nghiêng


Bài 14.6. Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?A. Cái kéo.                                           B. Cầu thang gác.c. Mái nhà.                                    ...
Bài 14.7. Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thểA. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.B. làm giảm trọng lượng của vật.C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn...
Bài 14.8. Để giảm độ lớn lực kéo một vật nặng lên sàn ôtô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta có thểA. tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.B. giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng,C. tăng độ cao...
Bài 14.9. Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây?A....
Bài 14.10. Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các...
Bài 14.11. Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng...
Bài 14.12. Cầu thang đi bộ nối một tầng lên tầng kế tiếp thường được xây như trong hình 14.3, không xây như trong hình 14.2 là đểA. làm cho kết cấu của căn nhà vững hơn.B. làm cho căn...
Bài 14.13. Hình 14.4 vẽ các mặt phẳng nghiêng dùng ở xe tải chở hàng, xe tải chở cát hoặc than (xe "ben"), băng chuyền. Có thể thay đổi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng trong các phương tiện vận...
Bài 14.14. Hình 14.5 vẽ hai vật: vật A, khối lượng mA và vật B, khối lượng mB, nằm trên hai mặt phẳng nghiêng và được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc. Nếu gọi độ...
Bài 14.15. Nếu tăng dần độ nghiêng của tấm ván AB ở hình 14.6 thì lò xo dãn ra hay co lại? Tại sao?Trả lời:Nếu tăng dần độ nghiêng của tấm ván AB ở hình 14.6 thì lò xo sẽ...
Bài 14.1. Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng?A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng.C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.D. Tăng...
Bài 14.2. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu sau:a) Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực............... trọng lượng của vật (lớn hơn / nhỏ hơn /...
Bài 14.3. Tại sao khi đạp xe lên dốc, cậu bé trong hình 14.1 không đi thẳng lên dốc mà lại đi ngoằn ngoèo từ mép đường bên này chéo sang mép đường bên kia?Trả lời:Cậu bé đi ngoằn ngoèo...
Tại sao đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài?Trả lời:Đường ô tô qua đèo càng ngoằn ngoèo, càng dài thì độ dốc càng ít, lực kéo vật càng nhỏ nên ô tô dễ dàng đi lên...
Bài 14.5*. Dao mũi khoan có thể xoáy dễ dàng vào sâu trong gỗ; chiếc kích xe ôtô có trục xoắn ốc, có thể nâng dần xe nặng hàng mấy tấn lên từng nấc một cách dễ dàng. Hãy chứng...