Bài 14. Mặt phẳng nghiêng


Lực cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng của vật.Lưu ỷ:-       Trong thực tế đời sống, dùng mặt phẳng nghiêng để kéo hoặc đẩy vật lên cao nhẹ...
Đề bài- Đo trọng lượng của vật P = F1 và ghi kết quả vào bảng 14.1.- Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:+ Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp...
Đề bàiC2. Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?C4. Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn?C5. Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một...
Đề bàiNêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.Lời giải chi tiết- Người công nhân dùng tấm ván tạo mặt phẳng nghiêng để đưa các thùng dầu nhớt nặng lên (xuống) xe tải.- Dùng tấm ván hoặc tấm...