Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúog.1. Ngành kinh tế của Nhật Bản chịu tác động nhiều nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) làA....
BÀI TẬP 2: Hãy điền mốc thời gian vào bảng sau cho phù hợp với nội dung lịch sử Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.Thời gianNội dung sự kiện lịch sử Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tăng gấp...
BÀI TẬP 3: Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau cho đúng với lịch sử Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX.1. Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc...
BÀI TẬP 4: Vì sao sự ổn định của Nhật Bản trong nhũng năm 1924 -1929 chỉ là tạm thời và bấp bênh?Trả lời:    Sự ổn định của Nhật Bản trong những năm 1924-1929 chỉ là tạm thời và bấp bênh...
BÀI TẬP 5: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng (1929 - 1933), giới cầm quyến Nhật Bản đã thực hiện những chính sách như thế nào?Trả lời:- Để thoát khỏi khủng hoảng và giải quyết khó khăn thiếu nguyênm nhiên liệu...
BÀI TẬP 6: Quá trinh quân phiệt hoá ở Nhật Bản diễn ra như thế nào? Trả lời:      Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu...