Bài 14: Nước Âu Lạc


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Vào cuối thế kỉ III TCN, tình hình nước Văn Lang ra sao?A. Nước Văn Lang đang đà phát triển.B. Nước Văn Lang phát...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô   trước các câu sau.1.  Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần, năm 214 TCN, nước Âu Lạc thành lập.2.  Thục Phán tự xưng...
Bài tập 4. Theo em, sự thay đổi lớn nhất trong tình hình nước ta sau cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược thắng lợi là gì?Trả lời   - Thục Phán buộc vua Hùng nhường ngôi cho mình và sáp...
Bài tập 5ề Sau khi cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi, kinh tế Âu Lạc có thay đổi như thế nào?Trả lời  -       Nông nghiệp: Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến. Lúa gạo, khoai, đậu, hoa quả nhiều hơn....