Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại ( từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra đầu tiên ở A. Hà Lan B. Anh C. Pháp D. Mĩ Câu 2. Cuộc cách mạng tư sản được...
Câu 1. Hãy điền tên nước vào cột để trống bên phải cho phù hợp với nội dung lịch sử ở cột bên tráiSTTNội DungQuốc Gia1Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới nổ ra và giành thắng...
Hãy hoàn thành bảng thống kê sau về các sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới cận đại.Thời gianQuốc Gia- Khu vựcSự kiện lịch sửKết quả1566Hà Lan Cách mạng Hà Lan diễn ra  Hiệp định đình chiến giữa hai bên...
Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau của các nước cánh mạng tư sản thời cận đại.Hướng dẫn làm bài:Giống nhau: Nguyên nhân dẫn đến cách mạng: Sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ...
Trình bày nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đạiHướng dẫn làm bài:- Thời kì bùng nổ, thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản trên phạm vi thế giới.- Cuối thế kỉ XIX - đầu...