Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS


a)   Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên?Trả lời- Tâm trạng của bạn buồn khổ vì gia đình gặp một tai hoạ khủng khiếp;- Bạn thương nhớ anh trai, đau thương vì...
1. Mối quan hệ giữa HIV/AIDS với các tệ nạn xã hội thể hiện như thế nào? Em hãy nêu những biểu hiện cụ thể của mối quan hệ ấy.Trả lờiTệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao...