Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935


1.Tình hình kinh tếTừ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng, bắt đầu từ nông nghiệp. Lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bị bỏ hoang. Trong công nghiệp, sản xuất hầu hết...
1.Phong trào cách mạng 1930-1931Trong  bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra gay gắt và phong trào cách mạng dâng cao, ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo phong trào đấu tranh...
Cuộc khủng bố của thực dân Pháp đã làm cho lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề.Hàng vạn người bị bắt, bị tù đày. Các nhà tù như Hỏa Lò (Hà Nội), Khánh Lớn (Sài Gòn), Côn Đảo,...
Đề bàiHãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 90, 91 để trả...
Đề bàiTrình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 91, 92 để trả lời. Lời giải chi tiết- Tháng 5, trên phạm vi cả nước bùng nổ...
Đề bàiXô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 93, 94, suy luận. Lời giải chi tiết*Hoàn cảnh ra đời: Ra đời sau...
Đề bàiNêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời. Lời giải chi tiết- Chiến lược và...
Đề bàiTrong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 96 để trả lời. Lời giải chi tiếtHoạt động khôi phục...
Đề bàiNêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 97 để trả lời. Lời giải chi tiếtTừ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội...
Đề bàiNêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang...
Đề bàiHãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét.Lời giải chi tiếtĐây là những cuộc cao trào cách mạng có...
Đề bàiSưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh. Phương pháp giải - Xem chi tiếtTìm kiếm trên internet hoặc sách tư liệu để trả lời. Lời giải chi tiếtBÀI CA...