Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


Bài 1: Lao động có vai trò như thế nào đối với bản thân con người và xã hội? Trả lời Ý nghĩa của lao động đối với con người: - Sử dụng có ích nhất quỹ thời gian hữu hạn của trời cho -...
Bài 2:  Hãy nêu nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Trả lời + Quyển lao động: Mọi công dân có quyền dùng sức lao động của mình đề học nghề, tìm việc làm, lựa chọn...
Bài 3: Nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Trả lời  + Nhà nước ta có chính sách khuyến khích,tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá...
Bài 4: Pháp luật nước ta quy định như thế nào về sử dụng lao động ở trẻ em? Trả lời - Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc- Cấm sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc,...
Bài 5: Lao động là(Chọn một phương án đúng nhất)A. Hoạt động tạo ra các sản phẩm cụ thể.B. Hoạt động sáng tạo ra các giá trị tinh thần.C. Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra...
Bài 9: Tốt nghiệp tại chức ngành Kế toán, Loan nhiều lần thi vào các cơ quan nhà nước nhưng không trúng tuyển. Mọi người khuyên Loan giúp bố mẹ quản lí xưởng gốm của gia đình cũng là một...
Bài 10: Tú là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Học xong Trung học, không vào được đại học, Tú ở nhà. Hàng ngày Tú chỉ chơi điện tử, bi-a. Bạn bè hỏi: “Cậu cứ định...
Em có suy nghĩ gì về hành vi của hai ông chủ cơ sở may và đời sống của các bạn nhỏ trong truyện trên?Trả lời Hành vi của hai ông chủ cơ sở may là vi phạm pháp luật vì ông...
Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm pháp luật như thế nào?Trả lời Hai ông chủ cơ sở may đã có những vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Hai ông chủ đã bóc...