Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản


Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản.Lời giải:Các thành phần cơ bản của văn bản là từ, câu và đoạn văn.Ngoài ra, khi soạn thảo văn bản trên máy tính em còn có:1. Kí tự: Kí tự là...
Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào?"Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính."Lời giải:Máy tính (Word) phân biệt các từ sau đây: “Ngày”, “nay”, “khi soạn”,...
Đánh dấu các câu đúng:□ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản.□ Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi...
Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu?Lời giải:Không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu vì nếu để dấu cách trước chấm câu, sẽ làm chấm câu không nổi bật, khó thấy,...
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?Lời giải:* Sự giống nhau và khác...
Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì?Lời giải:Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm phần mềm...