BÀI 14. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH RỪNG Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM(Đơn Vị/  triệu ha)NămTổng diện tích có rừngDiện tích rừng tự nhiênDiện tích rừng trồng194314,314,3019837,26,80,4200512,710,22,5200913,210,32,9 a) Hãy tính độ che phủ rừng của nước ta qua các năm...
Cho bảng số liệu sau về các loài động thực vật ở nước ta:Số lượng loàiThực vậtThúChimBò sát lưỡng cưCáSố lượng loài đã biết145003008304002250Số lượng loài bị mất dần50096576290- Vẽ biểu đồ thể hiện được sự suy giảm số lượng...
Cho bảng số liệu sau:VùngDiện tích rừng bị cháyDiện tích rừng bị pháĐồng bằng sông Hồng66.73.4Trung du và miền núi Bắc Bộ144.2314.4Duyên hải miền Trung222.084.5Tây Nguyên25.4714.8Đông Nam Bộ6.2428.0Đồng bằng sống Cửu Long63.518.0- Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích rừng...
Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau:SỰ SUY GIẢM TÀI NGUYÊN VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆTài nguyênBiểu hiện của sự suy giảmCác biện pháp bảo vệĐất  Nước  Khoáng sản  Du lịch  Trả lời:Tài nguyênBiểu hiện của sự suy...