Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


Đề bàiDựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:- Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.- Nêu nhận xétLời giải chi tiết- Hãy vẽ...
Đề bàiNêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.Lời giải chi tiếtVề các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:- Ban hành Luật Bảo...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:Hiện trạng sử dụng tài nguyên đấtCác biện pháp bảo vệ  Lời giải chi tiết Hiện trạng sử dụng tài nguyên đấtCác biện pháp bảo vệ - Có khoảng 12,...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.Lời giải chi tiết