Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


a)Tài nguyên rừng-Suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng:Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng dần len, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi.Năm 1943, loại rừng giàu...
a)Hiện trạng sử dụng tài nguyên đấtTheo số liệu thống kê năm 2005, nước ta có khoảng 12,7 triệu ha đất có rừng, 9,4 triệu ha đất sử dụng trong nông nghiệp (chiếm hơn 28,4% tổng diện tích đất tự...
-Tài nguyên nước: Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước là hai vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay. Do vậy, cần...
Đề bàiNhận xét về biến đông diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 – 1983 và 1983 – 2005. Vì sao có sự biến động đó?Lời giải chi tiếtNhận xét:- Giai đoạn 1943 – 1983:+ Tổng diện tích rừng...
Đề bàiSự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào?Lời giải chi tiếtSự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở các mặt: suy giảm số lượng,...
Đề bàiNguyên nhân nào làm suy giảm số lượng loài động, thực vật tự nhiên?Lời giải chi tiếtNguyên nhân làm suy giảm số lượng loài động, thực vật tự nhiên là:- Do nạn khai thác rừng bừa bãi đã ảnh...
Đề bàiNhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?Lời giải chi tiết- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên....
Đề bàiHãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta?Lời giải chi tiết*  Biểu hiện suy thoái tài nguyên đất:- Trong số 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng thì đất bằng chỉ có khoảng 350...
Đề bàiHãy nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng?Lời giải chi tiết* Biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đồng bằng:- Đối với đất vùng núi:+ Áp dụng tổng...
Đề bàiHãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.Lời giải chi tiếtCác biện pháp đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước:- Xây dựng các hồ chứa nước,...
Đề bàiHãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên này?Lời giải chi tiết-  Tài nguyên nước: + Giá trị: cung cấp nước sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh tế (công...
Đề bàiNêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học?Lời giải chi tiếta)   Tài nguyên rừng- Suy giảm...
Đề bàiHãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng?Lời giải chi tiếta)   Suy thoái tài nguyên đất- Trong 5,35 triệu ha đất  chưa sử...
Đề bàiNêu các loại tài nguyên khác cần được sử dụng hợp lí và bảo vệ?Lời giải chi tiết- Tài nguyên nước:+ Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước...