Bài 14. Thân dài ra do đâu


Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.Để tăng năng suất cây trồng, tuỳ từng loại cây mà bám ngọn hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.
Đề bàiThảo luận:- So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn.- Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào?- Xem lại bài 8 “Sự lớn lên và phân...
Đề bàiHãy giải thích:- Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn.- Trồng cây lấy gỗ, lấy sợ người ta không ngắt ngọn mà tỉa cành.Lời giải chi tiết- Khi trồng...
Đề bàiTrình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào.Lời giải chi tiếtThí nghiệm để biết cây dài ra do đâu. Có thể gieo một số hạt đậu xanh hay lạc vào chậu đất ẩm. Khi...
Đề bàiBấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtBấm ngọn tỉa cành là biện pháp chủ động điều chỉnh sự dài ra...
Đề bàiHãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng nhất của câu sau:Thân dài ra do:  ▭ Sự lớn lên và phân chia tế bào  ▭ Chồi ngọn  ▭ Mô phân sinh ngọn  ▭ Mô phân chia tế bào và mô...