Bài 14. Thu – đông năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là:☐ Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.☐ Tiêu diệt bộ đội chủ...
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúngQuyết định của Trung ương Đảng ta khi biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc:A. Cơ quan đầu não rút sang căn cứ địa ở vùng...
Quan sát lược đồ dưới đây: tô màu đỏ vào địa danh có những trận đánh tiêu biểu của bộ đội ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947:Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông...
Em hãy nêu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 trên các đường:- Đường bộ:- Đường không:- Đường thủy:Trả lời:  - Đường bộ: đèo Bông Lau.- Đường không:...
Dưới đây là hình ảnh các chiến sĩ pháo binh đang phục kích tàu chiến địch trên sông Lô: - Cho biết điều gì thôi thúc những chiến sĩ trẻ này ra trận?Trả lời:  - Sức mạnh đoàn kết và tinh...
Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?Trả lời:  Chiến thắng của chiến dịch Việt Bắc đã đập tan âm mưu mau...