Bài 14 Thực Hành : Cắm Hoa


CẮM HOA DẠNG THẲNG ĐỨNG1. Dạng cơ bảna)  Sơ đồ cắm hoa* Quy ước về góc độ cắm các cành hoa vào bình cắm:      -   Cành cắm thẳng đứng là cành 0°;-   Cành cắm ngang miệng bình về...
 CẮM HOA DẠNG NGHIÊNG1. Dạng cơ bảna)  Sơ đồ cắm hoa (h.2.28)Hãy quan sát hình 2.28 và nêu góc độ cắm của các cành chính ở dạng nghiêng.Trả lời: Góc độ cành chính ở dạng nghiêng là 45°So sánh với sơ...
I. CẮM HOA DẠNG TOẢ TRÒN1. Sơ đồ cắm hoa (hình a)- Ở dạng cắm hoa toả tròn, độ dài của các cành chính đều bằng nhau nhưng màu hoa khác nhau để cắm xen kẽ làm bình hoa thêm rực...