Bài 14. Thực hành: Lai giống


 Nội dung thí nghiệm    a. Khử nhị trên cây mẹ:     - Chọn những hoa còn là nụ có màu vàng nhạt để khử nhị (hoa chưa tự thụ phấn).     - Dùng kim mũi mác tách 1 bao phấn...