Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật


Đề bàiMỗi học sinh phải viết bản tường trình các thí nghiệm, rút ra kết luận cho từng thí nghiệm và chung cho cả hai thí nghiệm Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.Lời giải chi tiếtBáo cáo thực hành1....