Bài 14. VẬT LIỆU POLIME


4.23. Cao su sống (hay cao su thô) làA. Cao su thiên nhiên                          B. Cao su chưa lưu hóaC. Cao su tổng hợp          ...
Vì sao không nên dùng xà phòng có độ kiềm cao để giặt quần áo làm bằng nilon, len, tơ tằm ; không nên giặt bằng nước quá nóng hoặc là (ủi) quá nóng các đồ dùng trênHướng dẫn trả...
Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M...
Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CC14) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt...
4.15. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.C. Một số vật...
4.19. Poli(metyl metacrylat) có công thức cấu tạo là                 CH3                                                         CH3         ...