Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc, thực dân Pháp thắng trận nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế bị kiệt quệ. Tư bản độc quyền Pháp vừa tăng cường bóc lột...
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách cai trị của Pháp ở Việt Nam không hề thay đổi. Mọi quyền hành đều bị thâu tóm trong tay người Pháp, vua quan Nam triều chỉ làm bù nhìn tay...
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phân hoá giai cấp trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc:1. Giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn ngày càng câu kết chặt chẽ hơn với thực dân...
Đề bàiTại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 55 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiDựa vào lược đồ (Hình 27, SGK, trang 56) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào...
Đề bàiSau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 57...
Đề bàiMục đích của các thủ đoạn đó là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk Lịch sử 9 trang 57 để phân tích, đánh giá.Lời giải chi tiếtMục đích của những thủ đoạn về chính...
Đề bàiXã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 57, 58 để trả lời.Lời giải chi tiếtXã hội Việt...
Đề bàiEm hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 57, 58 để...