Bài 15. Bài tập chương I và chương II


Đề bàiDưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:3'... TATGGGXATGTAATGGGX... 5'a)    Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:- Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.- mARN được phiên mã từ mạch khuôn...
Đề bàiTham khảo bảng  mã di truyền và trả lời các câu hỏi sau:a) Các côđon nào trong mARN mã hoá glixin?b) Có bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với mỗi côđon hãy viết bộ ba đối mã bổ...
Đề bàiMột đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:- GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó(5’ → 3’ hay 3’ → 5’).Phương pháp giải -...
Đề bàiMột đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau:....... Val-Trp-Lys-Pro...Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:Val: GUU ; Trp: UGG ; Lys: AAG ; Pro: XXAa) Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt các...
Đề bàiMột đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:... XAUAAGAAUXUUGX....a)    Viết trình tự nuclêôtit của ADN đã tạo ra đoạn mARN này.b)    Viết 4 axit amin có thể được dịch mã từ điểm khởi đầu cùa đoạn mARN trên.c)    Cho...
Đề bàiSố lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?Lời giải chi tiếtSố cặp NST ở loài này là n= 5 ⟹ số...
Đề bàiGiả sử ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba về NST số 2 (sự bắt cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau...
Đề bàiBộ lưỡng bội NST của một loài sinh vật 2n = 24.a) Có bao nhiêu NST được dự đoán ở thể đơn bội, thể tam bội và thể tứ bội?b) Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là...
Đề bàiNhững phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà trồng tam bội. Ở những loài này, gen A xác định thân cao, trội hoàn toàn...
Đề bàiBệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh...
Đề bàiTrong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:♂AaBbCcDdEe X ♀aaBbccDdeeCác cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:a)    Tỉ lệ đời con...
Đề bàiBệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người là do một gen lặn liên kết với NST X. Một phụ nữ bình thường có bố bị mù màu lấy một người chồng bị mù màu.a)  Xác suất để...
Đề bàiNgười ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau: toàn...
Đề bàiNếu có hai dòng ruồi giấm thuần chúng, một dòng có kiểu hình mắt nâu và một dòng có kiểu hình mắt đỏ son. Làm thế nào có thể biết được lôcut gen quy định tính trạng màu mắt...
Đề bàiLai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả lai này ta có thể rút ra kết luận...
Đề bàiĐối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn sang cho con là:A. tính trạng.               B. kiểu hình.C. kiểu gen.                 D. alen.Lời giải chi tiếtTheo quy luật...