Bài 15. Bản vẽ nhà


Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào? Chúng thường được đặt ở vị trí nào trên bản vẽ?Hướng dẫn trả lờiMặt bằng: là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà nhằm diễn tả vị trí, kích thước các...
Các hình biểu diễn của bản vẽ thể hiện các bộ phận nào của ngôi nhà?Hướng dẫn trả lời-Mặt đứng biểu diễn hình dạng bên ngoài của ngôi nhà, gồm có mặt chính, mặt bên.-Mặt bằng diễn tả vị trí,...
Trình tự đọc bản vẽ nhà như thế nào? Hướng dẫn trả lời B1: Đọc nội dung ghi trong khung tên.B2: Phân tích hình biểu diễn (Để biết cách bố các phòng, vị trí các bộ phận của ngôi nhà).B3: Phân tích...