Bài 15: Các mỏ khoáng sản


Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau: khoáng sản, quặng.Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là...Khi các nguyên tố hoá học...
Vì sao chúng ta cần phải khai thác và sử dụng các mỏ khoáng sản một cách hợp lí và tiết kiệm? Trả lời:Vì các mỏ khoáng sản không phải là vô tận, nếu không khai thác hợp lí và tiết...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Măcma đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ nội sinh. Đúng Sai Trả lời:Đúng
Kể tên ba khoáng sản thuộc từng loại khoáng sản sau: năng lượng, kim loại đen và màu, phi kim loại và nêu rõ công dụng của chúng: -    Khoáng sản năng lượng:...-    Khoáng sản kim loại đen và màu:+ Kim...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh. ĐúngSaiTrả lời:Đúng