Bài 15: Các mỏ khoáng sản – Địa lí 6


Đề bài- Dựa vào bảng trang 49 SGK, em hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng. - Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em.Loại khoáng sảnTên các khoáng sảnCông dụngNăng lượng...
Đề bàiTại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?Lời giải chi tiết- Những khoáng sản được hình thành do vật chất nóng chảy ở dưới sâu (mác ma) rồi được đưa lên gần mặt đất tạo thành...
Đề bàiKhoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?Lời giải chi tiết- Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích trong vỏ Trái Đất được con người khai thác để sử dụng.- Những nơi có...
Đề bàiHãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng.Lời giải chi tiếtTheo công dụng, các khoáng sản được phân làm 3 loại:- Khoáng sản năng lượng như: than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt. Công dụng:...
Đề bàiQuá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào?Lời giải chi tiếtMỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh có quá trình hình thành khác nhau:- Mỏ nội sinh là mỏ khoáng sản...