Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách…


Tình hình nước Nga trước cách mạngSau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 - 1907 thất bại, nước Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Năm 1914,...
Cách mạng tháng Mười năm 1917Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn...
1. Xây dựng chính quyền Xô viếtNgay trong đêm 25 - 10 (7 - 11), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc ở điện Xmô-nưi đã tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin...
Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm...
Cách mạng tháng Hai năm 1917Tháng 2 - 1917, một cuộc cách mạng đã bùng nổ ở Nga.Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 23 - 2 (8 - của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh...
Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XXHướng dẫn.Tình hình nước Nga trước cách mạng Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 - 1907 thất bại, nước Nga vẫn là một đế...
Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?Hướng dẫn.- Cuộc khởi nghĩa tháng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng bị lật đổ.- Tình hình chính trị đặc biệt diễn...
Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.Hướng dẫn.Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-ta-rô-grát, trục nếp chỉ...
“Sắc lệnh hòa bình" và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?Hướng dẫn.“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi tự do, bình đẳng mà không...
Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười?Học sinh tự trả lời.
Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?Nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng vì:Sau cuộc Cách mạng tháng Hai (cuộc cách mạng thứ nhất) tuy đã lật đổ được chế độ phong...
Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”?Hướng dẫn.Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở...
Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.Hướng dẫn.Bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười:Có thể lập bảng gồm 3 cột, rồi điền vào các cột những thông tin cần...
Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.Trả lời.Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên...