Bài 15. Cấu tạo trong của thân non


Cấu tạo trong của thân non gổm hai phần chính: vỏ và trụ giữa.Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong)...
Đề bài- Quan sát H.15 để thấy được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non.- Điền vào bảng dưới đây: Các bộ phận của thân nonCấu tạo từng bộ phậnChức năng của từng bộ phậnVỏ: Biểu bìThịt...
Đề bàiThảo luận:- So sánh cấu tạo của miền hút và thân non.- Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân.Lời giải chi tiết   Cấu tạo trong của rễCấu tạo trong của thân GiốngnhauVỏ: biểu bì, thịt vỏTrụ...
Đề bàiChỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần. Lời giải chi tiết I. Vỏ II. Trụ giữa1- Biểu bì2- Thịt vỏ 3- Mạch rây4- Mạch gỗ5- RuộtCẤU TẠO TRONG VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC...
Đề bàiSo sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.Lời giải chi tiết