Bài 15. Chiến thắng biên giới thu – đông năm 1950


Trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, nhiều chiến sĩ đã nêu cao tấm gương chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. Em hãy nêu tóm tắt thành tích của một người anh hùng...
Em hãy xác định và điền tên một số địa danh tiêu biểu trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 vào lược đồ dưới đây:Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950Trả lời:Lược đồ chiến...
Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.Trả lời:  Chiến dịch Biên giới thu – đông là chiến dịch đầu tiên ra chủ động mở và giành thắng...
Sau những thất bại từ năm 1948 đến giữa năm 1950, thực dân Pháp có âm mưu gì mới?Trả lời: Sau những thất bại từ năm 1948 đến giữa năm 1950, thực dân Pháp tăng cường lực lượng, khóa chặt...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích:☐ Giải phóng một phần biên giới Việt – Trung.☐ Củng cố và mở rộng căn...
Dưới đây là hình ảnh Bác Hồ làm việc bên chiếc lều dựng tạm trên đường đi kiểm tra mặt trận Biên giới năm 1950:Hình ảnh trên giúp em hiểu thêm điều gì về Bác Hồ?Đánh dấu × vào ☐...