Bài 15. Chỉnh sửa văn bản


Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản.Lời giải:Sự giống nhau và khác nhau về chức nãug cúa phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo vãn...
Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.Lời giải:Tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste:* Lệnh Copy: dùng để sao chép phần văn bản đã có sang một vị trí khác có cùng nội dung;* Lệnh Cut:...
Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:* Nháy đúp chuột trên một từ;* Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu;* Đưa con trỏ chuột sang lể trái...
Điền vào bảng sau tác dụng của các nút lệnh tương ứng Nút lệnhTênSử dụng để New  Open  Save  Cut  Copy  Paste  Undo   Lời giải: Nút lệnhTênSử dụng để NewMở văn bản mới OpenMở văn bản đã có sẵn SaveLưu...
Em có thể khôi phục (Undo)bao nhiêu thao tác trước đó:A. Chỉ được một thao tác.B. 16 Thao tácC. Nhiều hơn 16 thao tácLời giải:Đáp án đúng là C: Theo mặc định thì số lần Undo tối đa trong Word là...