Bài 15. Công suất


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Công suất: công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.2. Công thức tính công suất: P = \(\frac{A}{t}\) Trong đó:  A là công thực hiện được, t là thời gian...
Đề bàiTính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức tính công cơ học: A = F.strong đó: A là công của lực F,               F...
Đề bàiTrong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?a) So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì...
Đề bàiTừ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Anh...(1)... làm việc khỏe hơn, vì...(2)...Lời giải chi tiết- Theo phương án c).Để thực hiện cùng một công là 1 Jun...
Đề bàiTính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức tính công suất: \(P = {A \over t}\)Trong đó: A là công thực hiện được, t...
Đề bàiĐể cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn...
Đề bàiMột con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.a) Tính công suất của ngựa.b) Chứng minh rằng P = F.vPhương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức tính...