Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ s…


A. Trọng tâm kiến thức:1. Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều bất kì:P = UIcosφTrong đó, cosφ là hệ số công suất, φ là độ lệch pha giữa u và i.2. Điện năng tiêu...
Đề bàiNhắc lại các công thức tính công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện không đổi.Lời giải chi tiếtCông suất tiêu thụ mạch điện không đổi P = UI
Đề bài Bổ sung vào cho đầy đủ bằng 15.1 SGK.Lời giải chi tiếtMột số giá trị của hệ số công suất trong các đoạn mạch
Đề bàiCông suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào những đại lượng nào?Lời giải chi tiếtTa có: cos\(\varphi\) = \(\frac{R}{Z}\) = \(\frac{R}{\sqrt{R^{2}+ (\omega L - \frac{1}{\omega C})^{2}}}\).Như vậy hệ số công suất của mạch...
Đề bàiTrong các bài toán sau đây, cuộn dây được giả thiết là thuần cảm.Hãy chọn câu đúng.Hệ số công suât của một mạch điện R L C nối tiếp bằng:A. RZ;            B. \(\frac{Z_{L}}{Z}\);                C. \(\frac{R}{Z}\);             D. \(\frac{Z_{C}}{Z}\).Phương pháp giải...
Đề bàiHãy chọn câu đúng.Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với ZL = ZC:A. Bằng 0;                   B. Bằng 1;C. Phụ thuộc R;           D. Phụ thuộc \(\frac{Z_{C}}{Z_{L}}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHệ...
Đề bàiHãy chọn câu đúngMạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10 Ω; ZL = 8 Ω; ZC = 6 Ω với tận số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:A. là một số <...
Đề bàiCho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạchUPQ= 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng UPN = UNQ =60 V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?A. \({{\sqrt 3...
Đề bàiMạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có R = 30 Ω; L = \(\frac{5,0}{\pi }\) mH; C = \(\frac{50}{\pi }\) μF cung cấp bởi điện áp hiệu dụng 100 V, f = 1kHz. Hãy xác định công suất...