Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á


Dựa vào bảng số liệu dưới đây(năm 2008)  a, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số trung bình của Đông Nam Á so với châu Á và thế giới năm 2008b, Qua biểu đồ và bảng số liệu, em...
Cho bảng số liệu dưới đây: a, Hoàn thành nội dung ở cột số (4).b, Ghi tên các quốc gia theo diện tích thứ tự từ lớn đến nhỏc, Ghi tên các quốc gia theo dân số thứ tự từ đông...
Dựa vào bảng 15.2. Một số số liệu của các nước Đông Nam Á năm 2002, Ư 52 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời:
Hãy hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:Trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com
Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của dân cư. xã hội Đông Nam Á khi xây dựng và phát triển kinh tế.Trả lời: